Policy

Hantverk i Generationer

Arbetsmiljöpolicy

 

Våra mål på Grolle Stensättning AB är att anpassa arbetets krav efter människans förutsättningar såväl fysiskt som psykiskt. Arbetsmiljön ska vara sådan att alla känner sig behövda, trygga och omhändertagna. Vi ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Att ha en öppen dialog samt vara lyhörda för varandras behov och önskningar. Vi värnar om att upprätthålla arbetsglädjen och lojaliteten till företaget. Vår ambition är att hålla vår verksamhet på högsta tänkbara yrkesmässiga nivå.

 

 

© 2015 Grolle Stensättning AB